BEOGRAD –Obeležavanjem Nedelje ljudskih prava od 3. do 10. decembra, Srbija će se naći na globalnoj mapi država koje ove godine obeležavaju 70. godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Povodom niza događaja koji slave borbu za ljudska prava javnosti će se u tom periodu i u Srbiji obratiti i sami nosioci prava – građani, i to predstavnici osoba sa invaliditetom, zaštitnici životne sredine, starije osobe i volonteri, izbeglice i bivše izbeglice, mladi i transrodne osobe.

Uz podršku Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, Misije OEBS-a u Srbiji, Delegacije Evropske Unije u Srbiji  i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, koji se bavenajbitnijim pitanjima i grupama u oblasti zaštite ljudskih prava, sama zajednica građana, tj. nosioci pravarukovodiće Nedeljom ljudskih prava i predstaviti svoj rad,dostignuća, kao i primere dobre prakse kada je u pitanju zaštita ljudskih prava.

Sedamdeseta godišnjica Univerzalne deklaracije je prilika za sve aktere (međuvladine organizacije, vlade, agencije UN, kompanije, civilno društvo) da izraze, slave i podstiču podršku ljudskim pravima.
U znak obeležavanja  ove godišnjice u Srbiji, Tim UN u Srbiji u partnerstvu sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Delegacijom Evropske unije u Srbiji, Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu (i drugim međuvladinim, nacionalnim, civilnim organizacijama, medijima, širom javnosti) pokreće Nedelju ljudskih prava od 3. decembra (Međunarodni dan osoba sa invaliditetom), kulminirajući glavnim događanjem 10. decembra (Dan ljudskih prava). U okviru Nedelje ljudskih prava, biće organizovane brojne aktivnosti,a svaki dan se fokusira na različito pitanje sa prioritetnim značajem za nosioce prava i domaćim kontekstom (članovi Deklaracije).

Glavni ciljevi obeležavanja 70. godišnjice od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i propratne kampanje jeste da se ljudi širom Srbijepodstaknu na razmišljanje o tome kako svako od nas može doprineti ljudskim pravima,da promoviše primere dobre prakse koji se odnose na uticaj ljudskih prava kao i da dalje traga za nosiocima prava i važnim pokretačkim silama za promenama u zemlji.