BEOGRAD – U Crvenom krstu Beograd predstavljeni su rezultati projekta “Osnaživanje žena migranata” čiji cilj su bili obuka i podrška migrantkinjama smeštenim u centrima za migrante da se bolje pripreme za izazove koje donosi integracija u svakodnevni život u nepoznatim i kulturološki različitim sredinama.

Kroz edukaciju su prošle migrantkinje starije od 16 godina, koje su boravile u centrima za tražioce azila u Bogovađi, Šidu i Kikindi. Aktivnosti koje su bile posebno za njih osmišljene bile su podeljene u četiri celine: edukativne radionice, časove engleskog/nemačkog i srpskog jezika, okupaciono-radnu terapiju i profesionalno osposobljavanje.

“Izazovi na realizaciji projekta su bili brojni: od jezičke barijere, različitog starosnog i obrazovnog statusa polaznica, različitih kultura i sredina iz kojih dolaze, diskriminacije. … Ipak možemo reći da je čak 73 odsto žena koje su prošle kroz 4 prihvatna centra prošlo kroz projekat osnaživanja, od kojih je veliki broj stekao sertifikate za različite zanate. Ono što je takođe veoma važno, je da su nakon mnogih teških trenutaka i problema, sa kojima su se suočavale, zahvaljujući ovom projektu, dobile pomoć i podršku”, rekla je Ivana Marisavljević-Dašić, sekretar Crvenog krsta Beograd.

Program je realizovan u poslednjih godinu dana u saradnji sa Crvenim krstom Šida i Crvenim krstom Kikinde i uz pomoć Koka-Kola fondacije

Beograd, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije.

Predstavnici Crvenog krsta predstavili su danas i Priručnik za rad sa migrantkinjama koji je nastao na iskustvima stečenim u radu sa ovom ciljnom grupom, a izložen je i deo radova nastalih tokom radno-okupacione terapije.