BEOGRAD – Nesumnjivo je da Srbija značajno učestvuje u zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije, izjavila je danas ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i podsetila da naša zemlja tek do momenta punopravnog članstva mora u potpunosti uskladiti spoljnu politiku sa politikom EU. Joksimović je rekla da je Poglavlje 31, koje se odnosi na zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku EU, inače bilo jedno od najjednostavnijih poglavlja za države koje su ranije bili kandidati i da se uglavnom bez problema zatvaralo, ali da se u međuvremenu situacija u EU zakomplikovala, ne samo zbog odnosa prema Rusiji već i migracija, viza, rasprava o evropskoj vojsci.

“Poglavlje 31 je dobilo političku konotaciju koju nije imalo ranije”, podvukla je Joksimović na skupštinskom Odboru za evropske integracije.

Navodeći da se to poglavlje između ostalog odnosi i na usklađivanje dokumenata sa globalnom strategijom EU, Joksimović je rekla da je Srbija, kao zemlja kandidat, prva država u regionu koja je počela da usklađuje svoje strateške dokumente o bezbednosti i odbrani sa globalnom strategijom EU.

Tanjug