NOVI SAD – Posle Beograda, Niša i Kragujevca projekat “Računaj na podršku” predstavljen je i u Novom Sadu i do sada je izazvao veliko interesovanje revizora i računovođa, koji će imati organizovanu besplatnu obuku za primenu računovodstvenih i revizorskih standarda, kao i edukaciju o značaju pouzdanog i kvalitetnog finansijskog izveštavanja.

 

Zahvaljujući sveobuhvatnosti i stručnoj ekspertizi projekta, računovođama i revizorima će biti omogućeno bolje razumevanje računovodstvenog okvira za izveštavanje, kao i sastavljanje kvalitetnijih finansijskih izveštaja.

 

“Već postoji veliko interesovanje za projekat, što je potvrda i pokazatelj koliko revizorska i računovodstvena struka želi da se usavršava, da radi na sebi i da nadograđuje znanje neophodno kako bi se realizovali kvalitetniji finansijski izveštaji. Projekat je posebno važan je otvara prostor malim i srednjim preduzećima da kroz primenu različitih standarda budu konkurentniji na različitim tržištima“, kažeBiljana Bogovac iz kompanije PwC Srbija.

Projekat “Računaj na podršku” trajaće do kraja 2019.godine i u tom periodu biće organizovan veliki broj besplatnih interaktivnih radionica širom Srbije na kojima će polaznicima kroz praktične primere biti pokazana primena konkretnog standarda, kao i najčešće dileme i greške koje se tom prilikom prave.

„Edukacija svih polaznika ove obuke koja će se sprovoditi širom Srbije važna je ne samo za računovođe i revizore, već posredno i za privredu. Jedino kroz učenje i širenje znanja i iskustava možemo da odgovoroimo savremenim promenama u poslovanju i omogućimo tačnije i kvalitetnije finansijske izveštaje”, kaže Aleksandar Janjušević, rukovodilac Odsek za računovodstvo i reviziju, Ministarstva finansija Republike Srbije.

Polaznici će imati mogućnost da sa iskusnim predavačima, ekspertima u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) i Međunarodnih standarda revizije(MSR), krozupotrebu savremenih naučnih alata i tehnologija, razgovaraju o svojim problemima u vezi sa primenom konkretnog standarda.

„Projekat ‘Računaj na podršku’ predstavlja primer uspešne saradnje privrede i visokoškolske ustanove, gde obe strane učesnicima pružaju odgovarajući spoj teorije i prakse u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i Međunarodnih standarda revizije. To je model celoživotnog učenja pojedinca koji prati aktuelne trendove usavršavanja i sticanja novih znanja i veština kako bi se obezbedila i održala konkrentska prednost na savremenom tržištu rada”, kaže prof. dr Lidija Barjaktarović sa Univerziteta Singidunum Beograd.

Projekat “Računaj na podršku” pokrenut je sa ciljem pružanja podrške u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja kroz pružanje konsultantskih usluga u oblasti korišćenja i primene MSFI, MSFI za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP)  i  MSR. Obuke za razumevanje i primenu MSFI i MSR biće organizovane za dve grupe polaznika: računovođe i revizore koji neposredno u svom radu primenjuju, odnosno žele da primene MSFI i/ili MSFI za MSP, odnosno MSR, kao i instruktore za primenu MSFI i MSFI za MSP, odnosno MSR.

Svakom polazniku biće obezbeđeno korišćenje internet e-Learning platforme specijalno kreirane za programe obuke u okviru projekta. Učesnici će uz e-Learning platformu imati mogućnost da lako pristupe materijalima za učenje i na taj način integrišu stečeno znanje i rade na ovladavanju i primeni naučenog gradiva. Dodatno, svaki polaznik će dobiti Priručnik za primenu MSFI, u kojem se nalaze standardi i prateća tumačenja njihove primene.

Projekat “Računaj na podršku” je deo projekta za unapređenje korporativnog izveštavanja koji je deo Programa za reformu računovodstva i institucionalno jačanje (REPARIS), koji se finansira sredstvima donacije obezbeđene od strane Vlade Švajcarske Konfederacije. Nosioci Projekta su: PwC Srbija, Univerzitet Singidunum Beograd, PwC Mađarska i AARC Ltd