NOVI SAD – Zamenik gradonačelnika Novog Sada Sržan Kružević održao je šestu redovnu sednicu Gradskog štaba za vanredne situacije na kojoj su razmatrani izveštaji ustanova, preduzeća i organizacija, članova Gradskog štaba.

Konstatovano je da je stanje u svim oblastima zaštite zadovoljavajuće i da se kontinuirano sprovode aktivnosti usklađivanja dokumentacije sa aktuelnim zakonima, procene stanja i pripreme službi za delovanje u vanrednim situacijama.

Predstavnik Vatrogasne brigade Novi Sad izvestio je članove Gradskog štaba da je stanje zadovoljvajuće kada je reč o kapacitetima zaštite od požara i zahvalio Gradu Novom Sadu na kontinuiranoj podršci u vidu obezbeđivanja vozila i opreme za rad.

Kako je rečeno na sednici, zimska služba formirala je operativni štab, uvela prvi stepen dežurstva i izvršila smotru mehanizacije, te je konstatovano da je spremna za delovanje. Prema izveštaju predstavnika Hidrometerološkog zavoda, u narednom periodu ne očekuju se ekstremne vremenske prilike karakteristične za zimu, s obzirom na to da će temperature biti iznad nule.