SUBOTICA – Nekoliko subotičkih preduzeća odlučilo je da i ove godine stipendira učenike Hemijsko-tehnološke srednje škole. Reč je, pre svega, o učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja, kao što su recimo pekari.

Na ovaj način đaci mogu da obezbede siguran posao nakon završetka školovanja, a poslodavci kvalitetnu radnu snagu, koja im nedostaje.

RTV