NOVI SAD – Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević uručio je danas 34 ugovora korisnicima, koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru dva konkursa – za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju, i konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Radojević je u okviru potpisivanja ugovora po osnovu ove dve konkursne linije, posebno istakao značaj prepoznavanja potrebe da se po prvi put sufinansira i nabavka specijalizovane priključne mehanizacije, neophodne za organsku proizvodnju. Cilj proširenja mogućnosti konkurisanja u oblasti organske proizvodnje, bio je da se proizvođačima organske hrane omogući da lakše dođu do poljoprivredne mehanizacije, i kako je Radojević istakao, proizvodnju učine efikasnijom i time postanu konkurentniji na tržištu.

RTV