NOVI SAD – Pokrajinska vlada je u 2018. godini u zdravstvo uložila 2,5 milijarde dinara i to je najveći novac koji je ikada izdvojen za zdravstvo u pokrajini. U narednoj godini budžet za zdravstvo biće 2,59 milijardi dinara, čime će biti nastavljen kontinuitet ulaganja u zdravstveni sistem u Vojvodini. Najviše novca u 2018. godini potrošeno je za nabavku medicinskih dijagnostičkih aparata, infrastrukturno ulaganje, izradu projekata za nove rekonstrukcije, ali i u posebne programe zdravstvene zaštite.

Sve opšte bolnice u Vojvodini sada imaju funkcionalne CT aparate, a po prioritetima, zdravstvene ustanove u Vojvodini opremljene su novim ultrazvučnim, radiološkim i endoskopskim aparatima. Kupljene su i nove dve angio sale, što je doprinelo tome da prvi put ne postoje liste čekanja za kateterizacije srca, a Vojvodina dobija i tri nove magnetne rezonance.

RTV