PANČEVO – O Mihajlu Pupinu poslednjih godina mnogo je rečeno i napisano. Ipak, knjiga “Od useljenika do pronalazača” koju je priredio Pančevac Miroslav Stanković (koji je 40 godina radio na filmu i televiziji, uključujući i Televiziju Novi Sad) jedna je od najsveobuhvatnijih i najbolje ilustrovanih knjiga o velikom naučniku. Bogato ilustrovana, puna zanimljivih podataka o Mihajlu Pupinu, njegovom naučnom i humanitarnom radu knjiga “Od useljenika do pronalazača “na sveobuhvatan način predstavlja život velikog naučnika. U njoj je Pupinova autobiografija “Od pašnjaka do naučenjaka” za koju je dobio Pulicerovu nagradu uključujući i deo o Svetom Savi, koji je prema rečima priređivača Miroslava Stankovića izbačen još sedamdesetih godina prošlog veka iz ideoloških razloga.

Ova monografija bogato je ilustrovana.Tu su prema Pupinovom mišljenju najznačajnije ličnosti iz naše istorije ali i slike Uroša Predića i Paje Jovanovića koje je otkupio i ostavio Narodnom muzeju u Beogradu.

Miroslav Stanković kaže: “Krajem 34-te godine naručio je od Uroša Predića portrete Vuka Karadžića i Njegoša. Te dve slike se nalaze na Pitzburg univerziretu, to je pokonio da bi predstavio Srbe i da bi Amerikanci znali te značajne ličnosti srpske istorije.”

RTV (Snežana Filipović)