NOVI SAD – Ministar za inovacije i tehnološki razvoj u poseti Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu

Dekanica Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, jutros je bila domaćin  ministru za inovacije i tehnološki razvoj dr Nenadu Popoviću. U okviru radne posete, ministarska delegacija je obišla naučne laboratorije: Laboratoriju za hemijska ispitivanja životne sredine “Dr Milena Dalmacija”, Laboratoriju za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB), grupu za Data Science i računarski klaster, kao i Laboratoriju za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja.

Ministar Popović je istakao da Srbija ima najbolje inženjere u ovom delu Evrope i da je to naš najveći potencijal za budući ekonomski razvoj. „Univerzitet u Novom Sadu je rekorder u Evropi, a verovatno i u svetu, po broju kompanija koje su osnovali njegovi profesori i studenti. To govori da ovaj grad ne samo da ima odličnu naučno-istraživačku kadrovsku bazu, već ima i odličnu preduzetničku kulturu, što je danas neodvojivo od nauke“, rekao je ministar. On je izrazio zadovoljstvo što Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu realizuje brojne projekte sa privredom, jer prema njegovim rečima, nauka ne treba da služi isključivo bibliotekama i policama, već je njena svrha da olakša život ljudi i unapređuje privredu i industriju.

 „Povezivanje nauke sa privredom i industrijom, a u funkciji strategije razvoja zemlje je jedan od  primarnih zadataka Prirodno-matematičkog fakulteta. Fakultet konstantno radi na ugovaranju naučne i tehničke saradnje sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu jer, prava provera naučnih rezultata može biti postignuta tek kada oni nađu svoje mesto u privrednom razvoju zemlje. Kvalitetne inovacije zavise od kvalitetnog odnosa i negovanja fundamentalnih nauka, a od krucijalnog značaja je ulaganje u infrastrukturu i razvijanje postojećih resursa.“ rekla je prof. Pavkov Hrvojević tom prilikom.