NOVI SAD – Pokrajinska vlada utvrdila je predloge dve pokrajinske skupštinske odluke koje se odnose na dodelu budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina i razvoj multikulturalizma i tolerancije. Za sprovođenje odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete, u budžetu za 2019. godinu, planiran je iznos od 60,1 milion dinara. Drugom predloženom odlukom, za čije sprovođenje je planiran ukupan iznos od 47 miliona dinara, na celovit način se određuje dodela budžetskih sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina i razvoj multikulturalizma i tolerancije, kao i za afirmativne mere za popravljanje položaja lica koja pripadaju romskoj nacionalnoj manjini.

Pokrajinska vlada donela je uredbe o postupku za dodelu nagrade AP Vojvodine “Mihajlo Pupin” i za dodelu pokrajinskih priznanja, kao i rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za njihovu dodelu. Za predsednika Komisije imenovan je dr Nenad Krstić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a za članove dr Pavle Budakov, redovni profesor u penziji na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Dragana Milošević, diplomirani muzičar – violinista, Boško Vučurević, predsednik Privredne komore Vojvodine, Slobodan Boškan, sportski direktor Odbojkaškog kluba Vojvodina, dr Agota Vitkai Kučera, redovni profesor Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i Nada Vujović, glavni i odgovorni urednik lista “Dnevnik”.

RTV