BEOGRAD – Uredba Vlade Srbije kojom se određuju potrebne kompetencije državnih službenika počeće da se primenjuje 4. februara. Na osnovu “Uredbe o određivanju kompetencija za rad državnih službenika”, svaki službenik dobiće obrazac sa modelima ponašanja prema strankama, saradnicima, šefovima i znanjem i veštinama koje se od njega očekuju.

Od službenika se osim da efikasno radi i sarađuje sa drugima očekuje i da bude ljubazan, strpljiv i jasan, a od njihovih šefova da na primer, bude svima pristupačan, da gradi mrežu profesionalnih odnosa, ali i da uspešno rešava pregovora i rešava konflikte. Umesto dosadašnjeg ocenjivanja – vrednovanje sposobnosti službenika kroz njegov doprinos ukupnom rezultatu državnog organa.

Tanjug