NOVI SAD – Grad Novi Sad dobio je Globalno priznanje 2019. godine za inovativnu praksu u oblasti podrške osobama sa invaliditetom na temu – život u zajednici i politička participacija za program Život u zajednici uz podršku, odnosno program “Male kućne zajednice” (Supported Living in the Community). Program će biti predstavljen na konferenciji ZERO projekta u Beču krajem februara 2019. godine, kao jedan od 66 primera dobre prakse, od nominovanih 318.

ZERO projekat, inicijativa ESSL fondacije, usmeren je na prava osoba sa invaliditetom širom sveta. Mrežu Projekta čini preko 3.000 stručnjaka iz više od 150 zemalja sa ciljem da identifikuju i promovišu politike i prakse koje utiču na unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Svake godine objavljuju izveštaje u kojima obrađuju neku od tema u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija, a rezultati se predstavljaju na godišnjoj konferenciji koja umrežava 500 delegata iz više od 70 zemalja.

RTV