NOVI SAD – Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević juče je na Tari otvorio Zimski seminar farmera i informisao okupljene paore na koje podsticajne mere i u kojima oblastima poljoprivrede mogu da računaju od Pokrajine u 2019. godini.

„Vojvođanska agrarna kasa jeste nominalno manja, ali je budžet Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu od 6,38 milijardi dinara koncipiran da bude efikasan i operativno bolji, jer je manje preuzetih obaveza u 2019. godini. Više sredstava smo opredelili za agrarne mere namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima kroz Program za razvoj sela 663.000.000 dinara i, ako tome dodamo sredstva iz Programa za zemljište od 694.297.600 dinara, dolazimo do toga da preko 1,3 milijardi dinara imamo na raspolaganju za podršku vojvođanskoj poljoprivredi u 2019. godini”, izjavio je Radojević.

Radojević je posebno naglasio da se radi o bespovratnim sredstvima, da registrovana poljoprivredna gazdinstva imaju mogućnost na povraćaj i do 80 odsto svoje investicije ako je reč o posebnoj kategoriji aplikanata: mladima do 40 godina , ženama nosiocima RPG, kao i o poljoprivrednicima koji rade u otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Za sve ostale podnosioce zahteva taj povraćaj je do 60 odsto.

Zimski seminar farmera održava se 15. put, organizuje ga tradicionalno Klub 100P plus – udruženje poljoprivrednika čiji su ciljevi, između ostalih, i informisanje i edukacija svojih članova o aktuelnosti u poljoprivredi, te zbog toga svake godine i organizuje zimski seminar, koji okupi više stotina učesnika – poljoprivrednih proizvođača, predstavnika agronomske nauke i struke, zastupnika inputa u agraru, poljomehanizacije, osiguravajućih kuća, poslovnih banaka, kao i predstavnika ambasada evropskih država sa razvijenom poljoprivredom.

Tanjug