SOMBOR – U somborskim srednjim školama u toku je uvođenje elektronskog dnevnika. Srednja tehnička škola, u vaspitno – obrazovnom radu, uspešno uvodi E- dnevnik. Digitalizacijom klasičnog školskog dnevnika, dolazi do brojnih inovacija. U Srednjoj tehničkoj školi u Somboru dnevnici se vode paralelno, i klasični i elektronski, što predstavlja dodatni administrativni posao.

“Previše je pisanja! Profesori moraju sve preneti u elektronski dnevnik. Paralelno, takođe, moraju raditi celo drugo polugodište”, naglasila je vd direktora Suzana Vukićević.

“Trenutno imamo i crveni dnevnik i elektronski dnevnik pa je to i dalje malo više posla, ali kada ostanemo samo sa elektronskim dnevnikom, taj posao će nam uzimati manje vremena”, objasnila je Sanja Mironicki, profesor matematike u Srednjoj tehničkoj školi.

Osnovna funkcija elektronskog dnevnika jeste da posreduje između nastavnika i učenika, ali i između nastavnika i roditelja.

RTV (Ružica Parčetić)