ZRENJANIN – Sve je veća potreba za domskim smeštajem starijih građana u Zrenjaninu. Kapaciteti, kako državnog tako i privatnih domova za starija lica su popunjena, a formiraju se i liste čekanja. Gerontološki centar u Zrenjaninu ima smeštajni kapacitet za malo više od 300 korisnika, dok na domski smeštaj prema njihovoj evidenciji trenutno čeka oko 45 lica.

Tanja Živanov direktorka Geontološkog centra kaže:

“Najnezgodnije u celoj priči je to što mi tražimo najadekvatniji smeštaj, dakle nije dovoljno da se neko samo stavi u neku sobu, ta osoba će tu nastaviti svoj život, mora da budu optimalni uslovi od sobe ako je dvokrevetna, osobe sa kojom će provoditi vreme spavati jesti, do tih nekih aktivnosti na koje ćemo ih usmeriti”.

RTV (Eleonara Horvat)