NOVI SAD – Jedan od većih projekata „Gradskog zelenila“, čija je realizacija trenutno u toku, predstavlja očuvanje i unapređenje zelenila na kaćkoj petlji. U okviru pripremnih radova predviđeno je uklanjanje 32 stabla, 6060 kvadratnih metara preraslog šiblja na ravnim površinama, kao i izmena 235 kubnih metara neplodne zemlje plodnom.

Potom sledi sadnja 174 sadnice lišćara i četinara. U najvećem broju zastupljeni su koprivić, piramidalni jasen, hrast lužnjak, divlji kesten, lipa, crvenolisna šljiva, crni bor itd. Biće posađen i veliki broj sadnica ukrasnog šiblja, više od 400 metara žive ograde, a u planu je i rekonstrukcija travnjaka površine 1380 kvadratnih metara. Projekat finansira gradska uprava za zaštitu životne sredine.