SOMBOR – Nobelovac Ivo Andrić i Svemirska agencija NASA nemaju ništa zajedničko. Ne bi ni imali da nije učenika somborske Gimnazije „Veljko Petrović” koji su našli način da povežu Andrića i NASA, ali i da u tu priču dodaju i ćirilično pismo. Spojila je ova ideja maturante prirodno-matematičkog smera i njihovu proferorku sprskog jezika i književnosti. Početni korak bio je kodiranje eseja napisanog o romanu Ive Andrića Prokleta avlija.

„On je zapisan na memorijskoj kartici u obliku jedinica i nula. Memorijaska kartica je skup manogo tanzistora i poluprovodnika okruženih plastikom”, objašnjava Petar Đurić.

Kodirani esej snimlje na memorijskoj kartici biće u balonu poslat u gornje slojeve stratosfere, a cilj je da se vidi da li će to uticati na promene na meomorijskoj kartici.

„Naša hipoteza je da se ništa neće destiti, a glavni razlog je što neće izaći direktno u svemir, imaće zaštiti ozona tako da savaki vid zračenja koji bi mogao da utiče neće uticati upravo zbog zaštite ozona. To je naša hipoteza, a da li će tako i biti videćemo kada se naša kartica vrati”, Petar.

RTV (Zlata Vasiljević)