NOVI SAD – “Večernje novosti” objavljuju da se u Arhivu Vojvodine nalazi dokument koji potvrđuje da je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac bio upoznat sa ustaškim zločinima tokom Drugog svetskog ata. Kako navodi list, radi se o pismu koje je Stepincu 1942. godine poslao svedok koji se potpisao kao “katolik, hrišćanin”, pa tek onda kao “Hrvat”. Dokument u Arhivu Vojvodine je, u stvari, upravo to svedočanstvo o ustaškim zverstvima prevedeno na nemački jezik i zavedeno 8. februara 1942. godine u dokumentaciji čelnika nemačke obaveštajne službe.

Pomenuto pismo je samo deo dosijea Gestapoa o ustaškim zločinima nad Srbima i Jevrejima počinjenim 1941. i 1942. godine, u logorima u Jasenovcu i Novoj Gradiški, i na drugim područjima NDH. Dosije je gotovo u potpunosti na nemačkom jeziku, na 300 stranica ispisani su detalji zverstava potkrepljeni sa 63 autentične i uredno “nemačkom preciznošću numerisane”, fotografije, pišu “Novosti”.

Ta dokumentacija je decenijama bila deo ličnog fonda Slavka Odića, nosioca partizanske spomenice, a u posleratnom periodu službenika SUP-a, generalnog konzula u Torontu, koji se bavio publicistikom sa akcentom na delatnost obaveštajnih službi. Dve godine posle Odićeve smrti, R.Z. iz Sremske Kamenice, kod Novog Sada, ponudio je taj dosije Arhivu Vojvodine i primopredaja je izvršena 17. oktobra 2008. a zatim je 11 godina, sve do nedavno, dokumentacija čamila u arhivskom depou.

Tanjug, Večernje novosti