BEOGRAD –Suficit republičkog budžeta je na kraju 2018. godine iznosio 32,2 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.  Prihodi su naplaćeni u iznosu od 1.179,2 milijardi dinara, dok su rashodi iznosili 1.147 milijardi dinara. Na nivou opšte države je u protekloj godini, kao i u 2017., ostvaren fiskalni suficit u iznosu od 32,2 milijarde dinara, odnosno 0,6 odsto BDP, i primarni fiskalni suficit u iznosu od 139,4 milijarde dinara, odnosno 2,7 odsto BDP.

Prema godišnjem planu, na nivou opšte države je za 2018. godinu bio planiran fiskalni deficit u iznosu od 32 mlrd dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za 64,2 milijarde dinara. Kada je reč samo o decembru 2018, u tom mesecu je zabeležen deficit budžeta u iznosu od 35,2 milijarde. Naplata prihoda u decembru iznosila je 105,4 milijardi dinara, od čega se na poreske prihode odnosi 85,8 milijardi. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 39,4 milijarde dinara, i akciza u iznosu od 27,8 mlrd dinara.

Tanjug