NOVI SAD – Šta su, potiskivanje, poricanje, disocijacija, humor, idealizacija, pasivna agresija i racionalizacija? Zašto su neki mehanizmi odbrane dobri iako na prvi pogled deluju da nisu?

Zašto bi formiranje karaktera trebalo biti glavni cilj svakog čoveka? Zašto neki mehanizmi odbrane, dugoročno gledano, nisu uspešni?Šta nas najbolje štiti od nas samih? Zašto je mit o Sizifu, takođe pokušaj definisanja čoveka, tako važan i danas? Generacija koja je danas na prvoj godini studija rodila se pre 20 godina, upravo tada kada je bombardovana njihova zemlja-pitali smo ih kako doživljavaju tu 1999.godinu, pod novosagrađenim mostom.

RTV