BRČKO – Nadležna regulatorna tela u Srbiji dala su saglasnost kompaniji BIMAL Invest za preuzimanje većinskog udela od 77 odsto u somborskoj fabrici ulja Novo Sunce, što je značajan korak ka finalizaciji akvizicije koja je započeta potpisivanjem pisma o namerama 27. decembra 2018. godine. BIMAL Grupa će preuzimanjem fabrike koja ima tradiciju proizvodnje od 1972. godine ojačati svoju poziciju na tržištu Zapadnog Balkana, EU, Bliskog i Dalekog istoka.

BIMAL Invest sa sedištem u Beogradu posluje u okviru BIMAL Grupe u čijem sastavu se nalazi i brčanska fabrika za proizvodnju jestivog ulja BIMAL d.d.

Foto: poslovnenovine.ba