BEOGRAD – Budžetski sauficiti Srbije iznosio je na kraju januara ove godine 23,6 milijardi dinara, objaviolo je Ministarstvo finansija. U januaru su naplaćeni prihodi u iznosu od 106,6 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 92,7 milijardi. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 43,9 milijarde dinara i akciza u iznosu od 32 milijarde. Neporeski prihodi su ostvareni u iznosu od 13,3 milijardi dinara, a priliv donacija je iznosio je 0,6 milijardi.

Rashodi su u januaru “težili” 83 milijarde dinara, od čega su izdaci za zaposlene iznosili 21,3 milijarde dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 13,3 milijarde dinara.

Tanjug