BEOGRAD – Kompanija GEFCO sa ponosom predstavlja svoj prvi donatorski fond – GEFCARES, koji je osnovan sa ciljem da pruži ljudsku, finansijsku i materijalnu podršku organizacijama koje se bave dobrotvornim radom. Ova inicijativa je usklađena sa korporativnim konceptom “Infinite Proximity” („Beskrajna bliskost”), čija načela GEFCO Grupa primenjuje kao smernice za razvoj partnerstava.

Četiri partnerske organizacije u 2019. godini

Zaposleni i saradnici kompanije GEFCO su više od godinu dana radili na razvoju ove inicijative, tako da će u 2019. godini fond GEFCARES pružiti podršku poznatim francuskim i međunarodnim organizacijama koje se bave dobrotvornim radom. U pitanju su: “Les Restaurants du Cour“, “Le Palais de la Femme“, “Avenir Enfance Togo“ i “Institut de l’Engagement“.

“Les Restaurants du Cour“ je organizacija osnovana u Francuskoj 1985. godine sa ciljem da obezbedi besplatne obroke ugroženim pojedincima i porodicama, i istovremeno omogući njihovu društvenu i ekonomsku integraciju.

“Le Palais de la Femme“ postoji od 1926. godine, a osnovala ju je francuska Vojska spasa kako bi sprečila socijalnu isključenost žena. Ova organizacija pruža ženama smeštaj i pomoć pri zaposlenju.

“Avenir Enfance Togo“ je nevladina organizacija iz Togoa osnovana 2008. godine. Putem obrazovnih programa i programa za zapošljavanje, ona pruža pomoć siromašnoj deci, udovicama i porodicama u Lomeu, glavnom gradu Togoa.

“Institut de l’Engagement“ od 2012. godine pomaže mladima da ostvare svoje planove za buduc´nost. U programima Instituta svake godine učestvuje 3.000 mladih volontera, a za njih 700 obezbeđena je mentorska podrška kako bi mogli da ostvare svoje profesionalne ciljeve.

Fond GEFCARES c´e pružati podršku organizacijama koje se bave dobrotvornim radom tokom cele godine, tako što će obezbediti sredstva za njihove projekte, angažovati volontere kao pomoć pri realizaciji njihovih misija i pružati logističku podršku.

Ovaj vid podrške predstavlja nastavak humanitarnih aktivnosti koje kompanija GEFCO već sprovodi na lokalnom nivou u vec´ini zemalja u kojima posluje.

Fond koji održavaju zaposleni, klijenti i dobavljači

Glavna svrha donatorskog fonda kompanije GEFCO je prikupljanje sredstava i njihova preraspodela partnerskim organizacijama. Ova sredstva prikupljaju uglavnom zaposleni, ali su angažovani i klijenti i dobavljači, s tim da je kompletna procedura organizovana u skladu sa pristupom GEFCO Grupe o poštovanju partnerstva.

Fondom GEFCARES upravlja Nadzorni odbor kojim predsedava Pjer-Žan Loren, član Upravnog odbora kompanije GEFCO i izvršni potpredsednik za Centralnu Evropu, Balkan, Bliski Istok, Zapadnu Evropu i Sredozemlje. Njemu će na toj funkciji pomagati tri administratora: Emanuel Čeremetinski, član Upravnog odbora kompanije GEFCO i izvršni potpredsednik zadužen za kopneni transport (drumski i železnički), skladišnu logistiku, višekratnu ambalažu i gotova vozila, Suzan Maro, izvršna potpredsednica za komunikacije i Stefan Milje, izvršni potpredsednik za ljudske resurse.

O KOMPANIJI GEFCO

GEFCO je evropski lider u oblasti autologistike i u prvih deset logistickih kompanija na svetu za pružanje multimodalnih rešenja u lancu snabdevanja. Zahvaljujući stručnom iskustvu dugom 70 godina i broju od 13.000 zaposlenih, GEFCO razvija pametna, fleksibilna rešenja koja c´e odgovoriti na najsloženije izazove u lancu snabdevanja u svim industrijskim sektorima. Kompanija GEFCO ima jaku globalnu mrežu partnera – prisutna je u 47 zemalja i pokriva 300 destinacija širom sveta. Grupa je u 2017. godini ostvarila prihod od 4,4 milijarde evra.www.gefco.net

Za dodatne informacije, možete kontaktirati ovlašćenu agenciju za odnose sa javnošću Represent Communications: Đorđe Odavić, Account Director djordje.odavic@represent.rs 063 384 281, 011 71 52 520; Kristina Maksimović, Account Assistant kristina.maksimovic@represent.rs 066 411 819, 011 71 52 520