NOVI SAD – Na štandu Radio-televizije Vovjodine u Sali “Master” Novosadskog sajma, u okviru Međunarodnog sajma knjiga prezentovan je Izdavački sektor RTV-a. Prisutne je sa dosadašnjim radom Sektora i planovima za naredni period upoznao rukovodilac Sektora izdavštva RTV-a, Ilija Tucić.

“Izdavački sektor RTV-a je jedan od mlađih, ali je poslednjih godina skrenuo pažnju na sebe, ne toliko brojem izdanja, nego selekcijom i koncepcijom onoga što je do sada urađeno. Ta koncepcija se sastoji iz tri osnovna pravca, izdavački sektor RTV-a trudi se da prepozna već odavno afirmisane stvari i jubileje, velike događaje i velike pojave u našem društvu koje svakako zaslužuju da javni servis stane uz njih, drugi segment jeste afirmacija samog programa RTV-a kroz izdanja i u trećem segmentu bogati fundus Radio-televizije Vovjodine”, kazao je Tucić.

Kao veoma značajnu, Tucić je istakao saradnju sa Izdavačkom kućom “Prometej”, a o saradnji u oblasti književnog izdavaštva govorio je Zoran Kolundžija, direktor te Izdavačke , u saradnji sa kojom je RTV izdala 15 kapitalnih dela u kojima se obrađuje period Prvog svetskog rata. O njima je na prezentaciji govorio autor, prof. dr Dejan Mikavica, koji je istakao da je neophodno baviti se publikacijom dela koja obrađuju teme nacionalnog identiteta i istorije države.

RTV