NOVI SAD – U svetu 850 miliona ljudi boluje od bubrežnih bolesti, a više od četiri miliona njih umre od hroničnih ili akutnih bolesti bubrega. S obzirom na to da su bolesti koje dovode do otkazivanja bubrežne funkcije (dijabetes, hipertenzija i gojaznost) prisutne kod velikog broja pacijenata, po broju novootkrivenih bubrežnih bolesnika, Srbija je u samom vrhu evropskih zemalja.

U našoj zemlji se od terminalne bubrežne bolesti dijaliznim postupcima leči oko 6.000 pacijenata, u 55 dijaliznih centara. U Vojvodini postoji 16 centara u kojima ovu terapiju prima oko 1.500 pacijenata.

Bez dijalize ili transplantacije život ovih pacijenata je ugrožen. Nažalost, kod više od polovine obolelih nije moguća transplantacija bubrega, a oni koji su na listi čekanja, godinama čekaju da dobiju novi organ. Iako nadoknađuje samo 10 odsto rada bubrega, jedina šansa pacijentima je dijalizna terapija.

RTV