BEOGRAD – Nacionalno udruženje malih hidro elektrana (NUMH) se zalaže za očuvanje životne sredine, a posebno za zaštitu kvaliteta i kvantiteta pijaće vode, što je jedan od razloga uspostavljanja Svetskog dana voda koji se obeležava danas. Mini hidro elektrane pozitivno utiču na kvalitet vode, jer na svojim vodozahvatnim građevinama i taložnicama čiste reke od raznoraznog komunalnog otpada koji dolazi, tako da se može zaključiti da njihov uticaj nije nepostojeći, već je pozitivan. Takođe, mini hidro elektrane, svojim radom ne emituju nikakve štetne materije, tako da ne pogoršavaju kvalitet vode.

U prostornim planovima je uspostvaljen prioritet vodosnabdevanja, pa se na pozicijama koje su rezervisane za vodosnabdevanje ne mogu graditi male hidroelektrane osim u specijalnim slučajevima kada vodoizvorište poseduje veću količinu vode od one koja je potrebna za vodosnabdevanje. U tom slučaju se nakon uzimanja vode za vodosnabdevanje ostatak usmerava na malu hidroelektranu.