NOVI SAD – Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije pristupila je realizaciji još jednog kapitalnog objekta sa ciljem unapređenja komunalne infrastrukture u prigradskim naseljima. Za stanovnike Begeča izuzetno je značajna vest da je počela izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čime će biti omogućeno da ranije izgrađena kanalizaciona mreža bude puštena u funkciju. Za ovu investiciju iz gradskog budžeta izdvojeno je 192 miliona dinara, a rok za završetak svih predviđenih radova je 240 dana.

Budući kompleks prečistača prostiraće se na površini od 1,5 ha, udaljenoj oko 500 m od samog naselja, južno od magistralnog puta Novi Sad-Bačka Palanka. Za obezbeđenje adekvatnog kvaliteta prečišćene vode, predviđena je primena kombinovanog postupka mehaničko-biološkog prečišćavanja, čime će biti zadovoljeni svi neophodni uslovi zaštite životne sredine, naročito zaštite okolnog zemljišta, kao i površinskih i podzemnih voda.

Otpadne vode iz naselja će se dovodnim kolektorom, iz pravca Ulice Dositeja Obradovića, transportovati do prečistača. Budući recipijent prečišćenih otpadnih voda iz naselja je reka Dunav (meandar Dunavac), a prečišćene otpadne vode neće ugroziti kvalitet vode u recipijentu. Sem samog postrojenja, u okviru kompleksa biće izgrađene i interne saobraćajnice, parking, javno osvetljenje, vodovodna i elektro mreža, a čitav prostor će se na kraju i hortikulturno urediti.

Izgradnjom prečistača i dovođenjem kanalizacije u funkcionalno stanje rešava se jedan od najkrupnijih komunalnih problema i ujedno omogućuje bolji i kvalitetniji život stanovnika Begeča. Time se još jednom potvrđuje opredeljenje Grada Novog Sada za uspostavljanje jednakih komunalnih standarda u svim prigradskim naseljima, uz podsećanje da su prethodnih godina izgrađena i puštena u rad tri prečistača i to u naseljima Kovilj, Stepanovićevo i Rumenka.