BEOGRAD – Uskoro kvalitetnije lečenje obolelih od multiple sklerozeU Srbiji od multiple skleroze boluje više od 7000 ljudi. Bolest je teška, neizlečiva iuglavnom napada mlade ljude. Oboleli u Srbiji sa nestrpljenjem iščekuju da impostane dostupna savremenija i efikasnija terapija.Multipla skleroza je podmukla bolest, a njen tok nepredvidiv. Simptomi se javljaju inestaju na neočekivan način, a jednako nepredvidivo smenjuju se faze pogoršanja ismirivanja bolesti.

Broj obolelih od MS-a u Srbiji je u porastu. Najčešće se javlja između20. i 40. godine života, ali se može manifestovati i u bilo kom drugom životnom periodu.Žene oboljevaju tri puta češće od muškaraca..Pravovremena dijagnostika i rano započinjanje terapije, ključni su za svakog pacijenta.Međutim, dijagnozu multiple skleroze nije lako postavitii i nekada se na nju čekalo višeod 5 godina.- Za multiplu sklerozu se kaže da je “najveći imitator“ u neurologiji i da nepostoji apsolutno specifičan i senzitivan dijagnostički test za ovu bolest, paje pre postavljanja dijagnoze neophodno da se isključe sve alternative,među kojima je, između ostalih, posebno značajna odnedavno definisananova autoimunska demijelinizaciona bolest centralnog nervnog sistema(CNS) neuromijelitisoptika. Danas se u MS centrima u Srbiji, dijagnozapostavlja u skladu sa svetski prihvaćenim kriterijumima 2 meseca oduspostavljanja kontakta pacijenta sa lekarom – objašnjava prof. dr JelenaDrulović, načelnica Odeljenja za imunski posredovane bolesti CNS-aKlinike za neurologiju u KCS.

Dijagnoza se postavlja na osnovu detaljnog razmatranja kliničke slike i nalazadopunskih pregleda, pre svega magnetne rezonancije glave i kičmene moždine, ianalize cerebrospinalne tečnosti (likvora). A koji su to najčešći simptomi ove teškebolesti?- Najčešće se javlja pad oštrine vida na jednom ili ređe oba oka, trnjenje lica,trupa ili delova ruku i nogu, zatim slabost ruku i nogu, podrhtavanje ruku,vrtoglavica, otežan hod. Pored toga, poremećaji funkcije mokraćne bešike icreva, poremećaji seksualnih funkcija, bolovi i zamor, takođe su čestoprisutne manifestacije koje znatno doprinose onesposobljenosti kod osobasa ovom bolešću. Poslednjih godina utvrđena je i česta pojava kognitivnihsmetnji poput poremećaja pažnje i pamćenja, a takođe i psihijatrijskiporemećaji, kao što su depresivnost i anksioznost – kaže prof. dr JelenaDrulović, neurolog.

Ključni segment lečenja ove teške bolesti, danas se sastoji u što ranijoj i kontinuiranojprimeni lekova koji modifikuju prirodni tok bolesti – DMT (engl. disease modifyingtherapy, DMT) koja se u svetu primenjuje od 1995. godine.

– Tretman multiple skleroze čini: terapija relapsa, primena lekova kojimodifikuju njen prirodni tok – DMT i simptomatska terapija. Prva DMT kojaje primenjivana u lečenju multiple skleroze je bio interferon beta 1b, adanas je 14 ovakvih lekova koji se primenjuju u svetu i njihov broj se stalnouvećava. Važno je reći da je terapija multiple skleroze individualizovana,lekovi nisu jednako efektivni i bezbedni kod različitih osoba sa MS-om, paotuda potreba za novim lekovima. Lekovi koji se danas primenjuju u svetumogu se najgrublje podeliti na umereno efektivne i visoko efektivne. Svioni se primenjuju u lečenju relapsno remitentne forme MS-a, a samo lekokrelizumab od pre godinu dana, u lečenju primarno progresivne multipleskleroze – kaže prof. dr Jelena Drulović.

Nove DMT terapije usporavaju progresiju bolesti, smanjuju učestalost pogoršanja zaoko 60 odsto i značajno podižu kvalitet života obolelih što je jako važno jer multiplaskleroza tokom vremena ima tendenciju akumulacije onesposobljenosti, pa se pacijentigodinama bore sa različitim problemima vezanim za fizičko, mentalno i socijalnozdravlje. Ako znamo da bolest najčešće pogađa mlade ljude u najproduktivnijemživotnom periodu, onda je jasno koliko je pitanje kvaliteta života važno.

– U Srbiji je primena jednog broja DMT lekova omogućena od 2005. godine zaograničeni broj bolesnika koji se do danas postepeno uvećavao. Nijedanod oralnih lekova i onih visoke efektivnosti za sada nisu dostupni, aliMinistarstvo zdravlja i RFZO čine napore da sistemski reše pitanjeuvođenja inovativnih lekova u Srbiji i verujemo da će se uskoro naćimogućnost da se unapredi tretman obolelih od MS-a. Bilo bi to korisno zadruštvo u celini, jer bi omogućilo mladim pacijentima da buduprofesionalno aktivni, da vode kvalitetan porodični život, čime bi seznačajno umanjili troškovi i opterećenje društva ovom bolešću – ističe prof. dr Jelena Drulović.

Multipla skleroza je praćena i brojnim pridruženim bolestima koje dodatno komplikujustanje obolelog. Zato je u centrima u Srbiji pristup lečenju multidisciplinaran i uključujeneurologe, fizijatre, psihijatre, psihologe, lekare drugih specijalnosti, kao i medicinskesestre. Ovde spadaju i tretmani relapsa i simptomatska terapija, kao ineurorehabilitacija, koje se sporovode pravovremeno i na savremen način.

Aleksandra Gazivoda