BEOGRAD – Na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta, koje nemaju živih zakonskih naslednika, do sada je u Srbiji Jevrejskim opštinama vraćeno ukupno 103 objekta ukupne površine više od 7,1 hiljade kvadratnih metara, a direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić kaže da će ceo posao biti završen u narednih godinu dana. Republička Agencija za restituciju vodi 1.669 zahteva koje su podnele registrovane jevrejske opštine a zahteva za ovaj način vračanja imovine više neće biti jer je trogodišnji rok istekao 27. februara. 

“To je takozvani treći zakon o restituciji koji mi primenjujemo a ukupno je podneto preko 3.00 zahteva. Značajan deo imovine je već vraćen u roku za podnošenje zahteva tako očekujemo da u narednih godinu dana donesemo sve odluke, i da naš posao na sprovođenju ovog zakona završimo”, kaže Sekulić.

Najviše, 803 zahteva, podnela je beogradska Jevrejska opština, a sledi novosadska sa 381 zahtevom, dok su po preko stotinu zahteva podnele i Jevrejske opštine Zrenjanin, Pančevo i Subotica a po nekoliko desetina podnele su opštine Kikinda, Sombor i Niš, a imovinu žrtava Holokausta koji nemaju živih naslednika traži i Jevrejska opština Zemun.

“Broj podnetih zahteva je bio iznad očekivanog. Mi smo od početka pomagali Jevrejskim opštinama kako da podnose zahteve a veliki broj zahteva je morao biti odbijen zbog toga što su podnošeni u odnosu na imovinu koja je danas u privatnoj svojini ili ne postoji. Za ono što je bilo moguće vratiti u naturi mi smo vrlo brzo donosili odluke, ta imovina je jako vredna”, rekao je Sekulić.

Tanjug