BEOGRAD – GEFCO Grupa potvrđuje da ima visoke ambicije za GEFCO Fabriku inovacija. Ovaj interni inkubator je osnovan 2018. godine i zaposlenima širom sveta pruža priliku da dostavljaju i razvijaju inovativne ideje koje će pospešiti rast kompanije GEFCO. Talenti sa kojima sarađujemo u sadašnjosti oblikovaće naš lanac snabdevanja u budućnosti. Valeri Floridia donosi u GEFCO tim za razvoj inovacija iskustvo koje je tokom 15 godina sticala u velikim industrijskim kompanijama kao što su Renault i EDF u Francuskoj, Nemačkoj i Sjedinjenim Državama.

„Oduševljena sam što ću raditi sa GEFCO timovima na razvoju našeg inovativnog ekosistema i osmišljavanju lanca snabdevanja u budućnosti“, objasnila je ona.

Kao direktorkaGEFCO Fabrike inovacija, Valeri će biti odgovorna za razvoj novih ideja i pomoć pri njihovoj realizaciji u potpuno operativne projekte koji će ojačati ekspertizu grupe.

Osnovana 2018. sa ciljem da razvije kreativnost unutar kompanije, GEFCO Fabrika inovacija je otvorena tokom cele godine kako bi zaposleni u bilo kom trenutku mogli da dostave svoje projekte. Komisija sačinjena od internih stručnjaka zatim procenjuje koji projekti imaju najveći potencijal. Timovi koji uđu u uži izbor putuju u Pariz gde predstavljaju svoje inovativne ideje na dvodnevnom događaju pod nazivom Explorathon. Na ovom događaju, testiraju se projekti kako bi se ubrzala realizacija onih koji mogu da doprinesu razvoju poslovanja grupe i podstaknu rast.

Dva takva događaja su već održana tokom proteklih nekoliko meseci, na kojima je devet GEFCO timova radilo na inovativnim rešenjima za 3D štampu, proširenu stvarnost i veštačku inteligenciju.

„Bila sam impresionirana zrelošću učesnika, kao i projektima koji su predstavljeni na drugom Explorathonu nekoliko nedelja nakon što sam se pridružila kompaniji GEFCO. Ubeđena sam da imamo talente i stručnost koji su nam potrebni da bismo u budućnosti postali lider u lancima snabdevanja“, dodala je Valeri.

Istovremeno, kompanija GEFCO realizuje niz drugih inicijativa za inovacije kako bi ojačala svoje poslovne jedinice i istražila nova tržišta. Konkretno, grupa razvija partnerstvo sa start-ap akceleratorom Techstars kako bi ostvarila saradnju sa raznim start-ap kompanijama specijalizovanim u ključnim poslovnim oblastima koje mogu podići iskustvo korisnika ili operativnu efikasnost na viši nivo. Prioriteti obuhvataju optimizaciju transporta i rute, rešenja za prediktivno održavanje u kombinaciji sa mogućnostima praćenja, nove usluge prometa podacima i automatizaciju robotskih procesa. GEFCO takođe planira da poboljša svoje funkcije podrške putem inovativnih rešenja, uključujući automatizaciju procesa finansiranja, dodavavanje novih klijenata/dobavljača, pametno upravljanje ugovorima i inteligentne programe „chatbot“.