BEOGRAD – Agencija za lekove i medicinska sredstva obavestila je lekare u Srbiji da će hinolonski antibiotici, koji se koriste za lečenje urinarnih infekcija, cista, oboljenja prostate, privremeno biti povučeni sa tržišta zbog neželjenog dejstva. U pismu zdravstvenim radnicima još se sugeriše da se fluorohinolonski antibiotici izdaju oprezno. Predstavnik Agencije za lekove Pavle Zelić kaže za Tanjug da je iz Evropske agencije za lekove došla preporuka da se fluorohinolonski antibiotici izdaju oprezno, a da se za hinolonske antibiotike privremeno suspenduje dozvola i povuku sa tržišta.

“Hinolonski antiobiotici biće privremeno povučeni i neće se nalaziti u prometu dok ne prikupimo dovoljno informacija da možemo da donesemo konačnu odluku. To nije ukidanje i konačna zabrana, već suspenzija na određen vremenski period”, pojasnio je Zelić.

Kako kažem reč je o antibioticima širok spektra, a savetuje da pacijenti koji ih koriste ne treba naprasno da prekinu terapiju bez konsultacije sa svojim lekarom. U Srbiji, naglašava, skoro da nije bilo neželjenih reakcija na te lekove.

Tanjug