BEOGRAD – Sektor drvne industrije i industrije nameštaja, beleži trend rasta u 2018. godini u odnosu na prethodnu – proizvodnja nameštaja veća je za 6,3 odsto, izvoz nameštaja za 12, a značajno je i povećanje suficita za 56 miliona dolara, ukazao je Miroslav Miletić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije na konferenciji za novinare.
„Ova industrija, koja ima veliki potencijal da privuče strateške partnere, važna je za Srbiju, pre svega, zbog domaće sirovinske baze i visokog potencijala za razvoj preduzetništva, rast zaposlenosti i regionalni razvoj“, rekao je Miletić navodeći da je udeo industrije nameštaja u BDP-u Srbije 1,4 odsto, dok je učešće u ukupnom izvozu 5,7 odsto.
U 2018. godini, vrednost izvoza proizvoda od drveta, osim nameštaja, iznosila je 340 miliona dolara, dok je izvoz nameštaja dostigao 247 miliona dolara. Ukupan izvoz svih proizvoda od drveta bio je 587 miliona dolara, što je više u odnosu na prethodnu godinu za 85 miliona dolara. Suficit u drvnoj industriji Srbije iznosio 253 miliona dolara i povećan je u odnosu na prethodnu godinu za 56 miliona dolara, naveo je Miletić.
Najveći izvoznik nameštaja u prethodnoj godini, prema podacima Privredne komore Srbije je kompanija Forma Ideale, koja je imala učešće od 21 odsto u ukupnoj vrednosti izvoza nameštaja. Ova kompanija ima ukupni godišnji kapacitet od 2 500 000 paketa nameštaja, dok se 80 odsto plasira kroz izvoz.
Aleksandar Ružesković, direktor marketinga „Forma Ideale“ kaže da nekoliko stotina prodajnih mesta na četiri kontinenta čini veleprodajnu mrežu te kompanije, a izvozna strategija realizuje se kroz razgranatu mrežu u 44 zemlje Evrope, Azije, Afrike i Latinske Amerike. Naš proizvodni proces organizovan je po principu serijske proizvodnje na savremenoj proizvodnoj opremi, uz konstantno praćenje novih svetskih tehnologija u izradi nameštaja. Do kraja godine planiramo proširenje kapaciteta i nova zapošljavanja“, najavio je Ružesković.
Predrag Lučić, direktor PKS – RPK Kragujevac kaže da je ta kompanija sa sedištem u Kragujevcu, koja zapošljava 1700 radnika, lider regionalnog razvoja. Lučić je najavio da će do kraja maja biti organizovan Dan dobavljača za kompaniju Formu ideale, što će biti odlična prilika za male i srednje kompanije, kao i za startapove iz čitave Srbije, da postanu deo dobavljačkog lanca izvoznika kakav je Forma Ideale.
Aktuelne programe Razvojne agencije Srbije predstavio je Miloš Đekić, savetnik u Sektoru za mala i srednja privredna društva. Prema njegovim rečima, RAS realizuje Program podrške sektorima prerađivačke industrije za mikro, mala i srednja preduzeća, koji obuhvata i drvnu i industriju nameštaja.
„Realizujemo i Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu. Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava imaju MSP koja se bave proizvodnjom i preradom. Program koji će biti raspisan u prvoj polovini maja odnosi se na podršku MSP za ulazak u lance dobavljača. Cilj Programa je unapređenje performansi MSP u skladu sa zahtevima multinacionalnih kompanija za uključivanje u njihove lance dobavljača“, istakao je Đekić.