NOVI SAD – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje u saradnji sa gradskom upravom grada Novog Sada, organizuje Promociju dualnih obrazovnih profila pod nazivom: Dualno obrazovanje – „Da znam šta radim” u sklopu promocije plana upisa za školsku 2019/2020. godinu. Promocija će biti realizovana danas sa početkom od 17 časova u Auli Novosadskog sajma, Hajduk Veljkova 11 u Novom Sadu.

Skupu će prisustvovati preko 1.000 učesnika, predstavnici najuspešnijih reprezentativnih srednjih škola u sistemu dualnog obrazovanja (učenici, nastavnici, direktori, roditelji ) koje su pokazale najbolje rezultate u realizaciji dualnih profila, kao i predstavnici kompanija koje su uključene u proces dualnog obrazovanja u Republici Srbiji.

RTV