BEOGRAD – Udruženje sindikata penzionera Srbije podneće krivičnu prijavu protiv sudija Ustavnog suda Srbije, jer ni posle pet godina nisu uzeli u razmatranje inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o privremenom umanjenju penzija koji je bio na snazi od oktobra 2014. do 2018. godine. Kako prenosi Politika u izdanju od srede, Udruženje je početkom februara ove godine treći put uputilo dopis u kome traže da im se jasno kaže da li je privremeno umanjenje bilo po zakonu ili ne, kako bi znali da li ima osnova da traže vraćanje novca do punog iznosa penzija.

“Pošto ni do 15. aprila, kada je bio krajnji rok, nisu našli za shodno da nam bilo šta odgovore, rešili smo da do kraja ovog meseca podnesemo krivične prijave protiv svih onih koji su morali da se oglase iz ovog suda”, rekao je predsednik Udruženja Miša Radović.

On je podsetio da je tu inicijativu prihvatio i 31 poslanik Narodne skupštine čime je Ustavni sud dodatno bio u obavezi da o njoj raspravlja. Od podnošenja treće prijave, on je nekoliko puta kontaktirao Ustavni sud, ali je svaki put dobijao odgovor da je “predmet u radu” i da treba da se obrati sekretaru suda kako bi dobio odgovor.

Politika, Tanjug