BEOGRAD – Skupština Srbije usvojila je danas više zakonskih predloga, među kojima su izmene Zakona o strancima čiji je cilj da stranci lakše dobijaju dozvole za rad i boravak u Srbiji. Takođe, usvojene su i izmene Zakona o planiranju i izgradnji kojima će biti skraćeno vreme i smanjeni troškovi u sprovođenju infrastrukturnih projekata, a veću ulogu će dobiti i Inženjerska komora.

Usvojene su i izmene Zakona o upravljanju aerodromima, Zakon o žičarama za transport lica, Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, izmene Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Cilj zakona iz oblasti saobraćaja i građevinarstva je da se dodatno unapredi ambijent za ulaganje u Srbiju i da se ubrza realizacija velikih infrastrukturnih projekata, posebno onih koji su deo novog investicionog ciklusa, vrednog više od pet milijardi evra.

Kad je u pitanju izmena i dopuna Zakona o žičarama za transport lica, ministarka Zorana Mihajlović je ranije navela da je neophodno da se taj zakon uskladi sa izmenama drugih zakona i naglasila da će bezbednost saobraćaja i dalje biti na prvom mestu.

Tanjug