NOVI SAD – “Projekat 33 – Jačanje kapaciteta ustanova kulture u Novom Sadu za strateško planiranje” koji ima za cilj da pruži profesionalnu edukaciju i podršku zaposlenima u ustanovama kulture u Novom Sadu ulazi u treću fazu realizacije. Pokrenut uz podršku Fondacije “Novi Sad 2021”, od strane Gradske uprave za kulturu, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i UNESCO katedrom Univerziteta umetnosti u Beogradu “Projekat 33 – Jačanje kapaciteta ustanova kulture u Novom Sadu za strateško planiranje” doprineće participativnijoj i kolaborativnoj izradi petogodišnjih strateških planova ustanova kulture, ali i kreiranju mehanizama za intenzivnije uključivanje Novosađana u procese koji se odnose na kulturu u gradu.

Tim povodom, programski tim Fondacije “Novi Sad 2021” intenzivno komunicira sa predstavnicima ustanova kulture, doprinoseći kreiranju strateških planova u cilju zajedničkog, koordinisanog i integrisanog definisanja programa za 2021. godinu.

RTV