NJUJORK – Američka agencija za hranu i lekove (FDA) potvrdila je da je IQOS, elektronski sistem za zagrevanje duvana, usklađen sa principom zaštite javnog zdravlja i odobrila je njegovu prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Odluka FDA usledila je nakon sveobuhvatne analize zahteva za komercijalizaciju (PMTA – premarket tobacco product application) koju je kompanija Filip Moris, proizvođač ovog uređaja, zajedno sa kompletnom naučnom dokumentacijom, agenciji predala 2017.godine.

Za razliku od cigareta, IQOS zagreva, a ne sagoreva duvan. To je prvi elektronski uređaj  za zagrevanje duvana koji je od strane FDA dobio dozvolu za prodaju u SAD. U skladu sa zakonom iz 2009. godine, ova agencija je ovlašćena da reguliše tržište duvanskih proizvoda, što podrazumeva i nadzor nad inovativnim proizvodima iz ove oblasti.

Komentarišući odobrenje FDA-a, Andre Kalancopulos, CEO kompanije Filip Moris(PMI) izjavio je da ovakva odluka predstavlja važan korak napred za 40 miliona Amerikanaca koji puše klasične cigarete. „Neki će prestati. Većina neće i za njih IQOS predstavlja bolju alternativu od nastavka pušenja. Do sada je 7,3 miliona ljudi širom sveta potpuno prešlo sa tradicionalnih cigareta na IQOS. Cilj svih nas u kompaniji Filip Moris je da potpuno zamenimo cigarete bezdimnim proizvodima koji predstavljaju kombinaciju sofisticirane tehnologije i napredne nauke“, rekao je Kalancopulos naglasivši da: „odluka FDA je istorijska prekretnica na putu ka tom cilju“.

Filip Moris će komercijalizovati IQOS u SAD kroz ekskluzivnu saradnju sa Altria Grupom. Prema rečima CEO-a, kompanija podržava i strogo će se pridržavati smernica za komercijalizaciju koje je propisao FDA, a koji omogućavaju da IQOS dopre isključivo do onih kojima je i namenjen –punoletnih pušača. Kompanija Filip Moris podnela je FDA-u sveobuhvatna naučna istraživanja kako bi obezbedila podršku za svoje dve aplikacije – prvu (PMTA) koja je upravo odobrena i odnosi se na komercijalizaciju IQOS-a na američkom tržištu, i drugu koja se i dalje razmatra, a odnosi se na klasifikovanje ovog proizvoda kao „duvanskog proizvoda modifikovanog rizika“ (MRTP – modified risk tobacco product).