GOLUBINCIMA – U Golubincima je danas svečano otvoren renovirani Dnevni centar za osobe sa smetnjama u razvoju „Oaza Golubinci“ Udruženja „ŽIVIMO ZAJEDNO“. Zahvaljujući donaciji kompanije Japan Tobacco International (JTI), u visini od 1,2 miliona dinara, u potpunosti je završen i opremljen objekat za boravak šest korisnika ovog dnevnog centra. Dnevni centar „Oaza Golubinci – Živimo zajedno“ pruža uslugu podrške za samostalan život u zajednici osoba sa mentalnim poteškoćama, a korisnici će zahvaljujući podršci JTI-a imati mogućnost da u najsavremenijim uslovima učestvuju u brojnim radno-okupacionim, edukativnim i psihosocijalnim aktivnostima.

Korisnici se u ovom dnevnom centru svakodnevno uče životnim veštinama neophodnim za njihovo osamostaljivanje, što uključuje i služenje računarom koji je korisnicima prilikom obilaska rekonstruisanog doma uručio Željko Ananić, menadžer proizvodnje i obrade duvana JTI fabrike u Senti. Obilazeći rekonstruisani Dnevni centar „Oazu Golubinci – ŽIVIMO ZAJEDNO“, Dejan Kozić, osnivač i direktor Udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju – ŽIVIMO ZAJEDNO istakao je: „Zahvaljujući JTI-u osobe sa mentalnim poteškoćama dobile su u Golubincima savremeno opremljeni dnevni centar koji će im omogućiti da borave, uče i razvijaju svoje kapacitete kako bi što sadržajnije i samostalnije živeli, ali u zajednici, što je za osobe sa smetnjama u razvoju veoma važno.“

„Kompanija JTI prepoznaje važnost socijalne inkluzije zbog čega vrlo rado podržavamo organizacije čiji je cilj edukacija, osamostaljivanje i podizanje kvaliteta života ljudi sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Naše je dugoročno opredeljenje da kontinuirano doprinosimo unapređenju života u zajednici u kojoj poslujemo. U poslednih nekoliko godina sa zadovoljstvom smo pomogli i rekonstrukciju Doma penzionera u Golubincima, Kulturnog centra u Kuzminu, uređenje centra Kukujevaca, što ćemo nastaviti i u budućnosti“, rekao je Željko Ananić, menadžer proizvodnje i obrade duvana JTI fabrike u Senti, ističući da se upravo u Sremu nalazi veliki broj uzgajivača duvana sa kojima kompanija ima odličnu saradnju.

Udruženje za pomoć osobama sa mentalnim poteškoćama – ŽIVIMO ZAJEDNO obuhvata dnevne centre, edukativne, radne i info centre, brojne radionice, sekcije i servise. Udruženje realizuje i programe treninga za samostalno stanovanje, pruža podršku korisnicima prilikom zapošljavanja i samozastupanja, savetodavnu i pravnu pomoć porodicama, organizuje posete institucijama za trajni smeštaj i mnogo toga drugog, uvek se vodeći principom da je jedino potrebno direktno reagovati na ispoljene potrebe korisnika i njihovih porodica i angažovati se u rešavanju njihovih problema.