BEOGRAD – Akademik Dinko Davidov, poznati srpski istoričar umetnosti, preminuo je u subotu, 18. maja, u Beogradu u 89. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti. Akademik Dinko Davidov rođen je 4. oktobra 1930. godine u Sivcu (Bačka). Diplomirao je na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.

Bio je kustos Galerije Matice srpske od 1965. do 1978, naučni savetnik Balkanološkog instituta SANU od 1979. i direktor Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti od 2001. do 2009. U tom periodu u Galeriji SANU je priređeno 40 izložbi sa katalozima, a 24 kataloga potpisao je kao urednik. Autor je izložbe i posebnog izdanja kataloga “Svetogorska grafika” (Beograd 2004).

Osnovna oblast rada akademika Davidova bila je srpska umetnost od 17. do 19. veka. Za dopisnog člana SANU izabran je 2000. godine, a za redovnog 2006.

Autor je knjiga “Sentandreja – srpske povesnice” (2011), “Pomeni davnih seoba – znamenja srpske povesnice” (2017), “Genocidium totale” (2019). Priredio je više značajnih izdanja, između ostalih, “Srpska grafika XVIII veka – nova saznanja” (1986), “Manastir Šišatovac” (1989) i “Postvizantijska umetnost na Balkanu” (2003).

Dobitnik je Vukove nagrade za nauku za delo “Sentandrejska saborna crkva” 2001. godine. Mesto i vreme sahrane Akademik Dinko Davidov biće naknadno objavljeni.

Tanjug