BEOGRAD –Na današnji dan 1453. godine,  posle duge opsade Turci su osvojili Konstantinopolj (Carigrad), što je bio konačni kraj Vizantije. U krvavoj trodnevnoj orgiji Turci su potom pobili sve branioce, uključujući poslednjeg vizantijskog vladara Konstantina XI Paleologa, sina cara Manojla II i carice Jelene, čiji je otac bio srpski velmoža Konstantin Dragaš.

Danas je sreda, 29. maj, 149. dan 2019. goodine. Do kraja godine ima 216 dana.

Tanjug