NOVI SAD –Činjenica je da je Naučno tehnološki park u okviru kampusa u Novom Sadu – samo odgovor na aktuelne potrebe studenata, naučnih radnika i privrednika. Na pitanja studenata o izgradnji ovog fundamentalnog zdanja, odgovara, prof.dr Rade Doroslovački-dekan Fakulteta tehničkih nauka. Na koji način će se studenti FTN ali i drugih fakulteta ubuduće ostvarivati? Da li će Naučno tehnološki park biti mesto susreta teorije i prakse? Šta će za studente značiti blisko prisustvo start ap firmi i razvojnih kompanija? Koliki deo NTP-a je u vlasništvu Fakuletea tehničkih nauka od postojećih 25 000m2 ? Na koji način će FTN ali i izgradnja NTP-a doprinete smanjenju odlaska školovanog kadra iz Srbije? Kako se student FTN-a našao u inženjerskoj ekipi koja učestvuje u radu tehničke pripreme radeći paralelno i na svom master radu?
RTV Tamara Burević