NOVI SAD – DDOR osiguranje panel “Budućnost zdravstvenog osiguranja u Srbiji” posvetilo je, kako sam naslov ukazuje, veoma važnoj i aktuelnoj temi. Učesnici su, uz domaćina, predsednika IO DDOR osiguranja Dr Giorgia Marchegiania, bili brojni respektabilni stručnjaci iz ove oblasti, a posebna nam je čast učešće eksperta za zdravstveno osiguranje – Fiammete Fabris, osnivača i predsednice UniSalute, koji je vodeći osiguravač u oblasti zdravstvenog osiguranja u Italiji i Evropi i uslužuje preko sedan miliona klijenata.

U panelu su čestvovali i dr Jasmina Knežević, osnivač i direktor “Bel Medica” prve privatne bolnice u Srbiji, jedanog od najpopularnijih medicinskih brendova na Balkanu, kao i Dr Ronald Seeliger, CEO “Hemofarm”. Uvažni gosti panela bili su i pomoćnica republičkog ministra zdravlja Slađana Đukić, zamenica pokrajinskog sekretara za zdravstvo dr Ivanka Savić.

Domaćin, Dr Marchegiani, u svom obraćanju panelistima i auditorijumu istakao je:
„Danas smo tu, da predstavimo naš novi proizvod zdravstvenog osiguranja “Zdravo da ste”. Pritom ćemo uzeti u obzir da je osiguranje, pored toga što je biznis i usluga društvu, koja zahteva saradnju mnogih učesnika u procesu. Kada smo odlučivali kako da koncipiramo ovu prezentaciju, uradili smo je obraćajući pažnju na dva aspekta:
– Prvo, vizija i iskustvo naše grupe Unipol, akcionara DDOR-a, koji je osnovao – prvo u Italiji, pre skoro 40 godina, osiguravajuće društvo, u potpunosti posvećeno zdravlju. Danas smo počašćeni prisustvom Fiammette Fabris, osnivača i Izvršnog direktora ove kompanije, jednog od najvećih eksperata iz ove oblasti ne samo u Italiji već i u Evropi. Drugo, je iskustvo regionalnih lidera u ovoj oblasti u Srbiji.
Takođe bismo želeli da prenesemo jedno osnovno uverenje: zdravstveno osiguranje je oblast u kojoj su proizvodi usko povezani sa institucionalnim okvirom i gde je neophodno konstruktivno partnerstvo među igračima na tržištu zdravstvene zaštite i može da bude veoma produktivno. “Zdravo da ste” je samo prvi korak: DDOR i Unipol će nastaviti da istražuju potrebe klijenata i mogućnosti koje su na raspolaganju i koje su sposobne da dalje razvijaju proizvod u pravcu personalizacije, integracije sa preventivnim i pomoćnim uslugama. Da bih se usredsredio na naš pristup, dopustite mi da napomenem da naziv proizvoda podseća na prevenciju: pre nego što se govori o medicinskim troškovima, mora se voditi računa o sprečavanju bolesti. Mi ćemo to uraditi u saradnji sa srpskim institucijama kako bi bolje pokrili rastući jaz, koji postoji u svim zemljama sveta, između javnog sistema i mogućnosti koje nude zdravstvene
tehnologije“ – rekao je predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja dr Giorgio Marchegiani.

Kao ekspert svetskog renomea, Dr Fiammetta Fabris, predočila je veoma značajne podatke o tržištu zdravstvene zaštite u Evropi, kao i budućim izazovima koji se tiču i opšteg privrednog sistema u celini u svakoj državi. Interesantna tema izlaganja bio je i razvoj e-zdravstva.

Dr Jamina Knežević govorila je o počecima i razvoju privatnog zdravstva u Srbiji, u okviru kojeg trenutno radi oko 5000 lekara i 15000 medicinskog osoblja. Uloga osiguranja, u ovom slučaju DDOR-a je da pomogne pacijentima da koriste usluge privatne medicinske mreže i da konačno mogu da biraju način i instituciju u kojoj će se lečiti. Najveći doprinos odiguranja zdravstvenom sistemu je zapravo omogućavanje preventive zdravlja.

Cenjeni učesnik panela, prvi čovek farmaceutske korporacije Hemofarm Dr Ronald Seeliger, je u ime iskustva Hemofarma, kao vodeće generičke kompanije u Srbiji ukazao na izuzetnu važnost potreba pacijenata koje su različite i tako im treba i pristupiti. Sa zadovoljstvo je pozdravio DDOR osiguranja i na ovaj deo tržišta u Srbiji.

U okviru današnjeg panela, razgovaralo se o primerima i iskustvima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Italiji, povlasticama za građane kroz dobrovoljno zdravstveno osiguranje, upoređivani su državno i privatno zdravstveno osiguranje. Zatim o trenutnoj situaciji i potencijalnom razvoju – mogućnostima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Srbiji, evoluciji farmaceutske industrije kao važne karike dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, prerednostima i iskustvima, privatnih zdravstvenih ustanova sa dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem.

Neophodno je dalje ulaganje u razvijanje svesti o potrebi osiguranja i korišćenje prostora da se radi na funkcionalnom i finansijskom opismenjavanju nacije kad je ova oblast u pitanju, jedan je od zaključaka panela. Potrebno je naglasiti i činjenicu da je 2005. godine bilo 20 ustanova u mreži dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a da je danas u sistem uključeno više od 700 zdravstvenih ustanova i to predstavlja potencijal na kojem je potrebno raditi.

Osnova i strateškog plana rada i razvoja kompanije DDOR NOVI SAD, je unapređenje postojećih i kreiranje novih proizvoda i usluga u oblasti osiguranja. Pri tom, klijenti su za nas uvek na prvom mestu. DDOR osiguranje brine o vašem zdravlju sa željom da Vama i Vašoj porodici pruži najbolju uslugu. Zajednički cilj nam je dugoročno očuvanje dobrog zdravlja i prevencija. Mnoge bolesti se danas leče, ali troškovi lečenja mogu biti veliki. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ima brojne prednosti, a najvažnije je što sami birate obim i vrstu zdravstvenih usluga koje Vam odgovaraju.

Dakle, sve je prilagođeno Vašim potrebama i mogućnostima. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje namenjeno je svim licima koja imaju svojstvo osiguranog lica u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja Republike Srbije, a koja žele da im se pruži stručna, brza i kvalitetna zdravstvena usluga. Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem mogu da budu obuhvaćeni i članovi uže porodice osiguranika (supružnici i deca).
* Trenutno se može zaključiti kolektivno osiguranje.

Ako se uzme u obzir da se skoro trećina građana leči kod privatnika, a da premija DZO čini svega 4 odsto ukupne premije osiguranja, dolazi se do zaključka da veliki broj građana plaća ove preglede direktno iz džepa. Samo jedan pregled u privatnoj praksi košta u proseku kao mesečno dobrovoljno zdravstveno osiguranje, pa je isplativije imati polisu, jer ona omogućava pokriće šire od jednog pregleda.

DDOR JE ZA SVOJE POTENCIJALNE KLIJENTE OBEZBEDIO:
– najviši nivo zdravstvene zaštite;
– široku mrežu naših saradnika: preko 250 poliklinika, bolnica I specijalističkih ordinacija u celoj Srbiji;
– prema Vašim potrebama kreirali smo osiguravajuća pokrića;
– da izaberete za sebe odgovorajući paket i godišnje osigurane sume za zdravstveno osiguranje, u rasponu od 1.000 do 100.000 €.

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem pokriveni su troškovi vanbolničkog, kao i vanbolničkog i bolničkog lečenja (hospitalizacije). Ovim osiguranjem moguće je ugovaranje zdravstvene zaštite trudnicai porođaja.
Sa detaljima možete da se upoznate kroz dokumentaciju dostupnu na našem sajtu www.ddor.co.rs/zdravodaste, a odgovore na pitanja u vezi sa dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem možete dobiti pozivanjem medicinskog kontakt centra na broj 021 480 22 00.

“Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa”!
Na ovu čuvenu poslovicu Artura Šopenhauera Vas podseća
“ZDRAVO DA STE”
Vaše DDOR osiguranje

DDOR Novi Sad. Tradicija kompanije “DDOR Novi Sad” a.d.o. duga je više od 70 godina. Od 2012. godine deo je vodeće Italijanske grupe Unipol Gruppo S.p.A. koja je na drugom mestu po učešću na tržištu u Italiji sa ostvarenih 12,3 milijardi EVRA u 2018. godini i koja uslužuje više od 15 miliona klijenata. DDOR osiguranje u Srbiji sa svojim timom od 1400 zaposlenih, preko svoje jake i razgranate mreže sa više od 105 internih i 640 eksternih prodajnih mesta, uslužuje preko pola miliona klijenata, a zauzima treće  mesto po tržišnom učešću sa premijom od preko 12 milijardi dinara.Investira značajna sredstva, više od 5 miliona EVRA u zajedincu u kojoj posluje i to sa važnim projektom za bezbednost u saobraćaju, Zvanično je osiguranje Olimpijskog tima Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije.