NOVI SAD –Dokument o strateškom pristupu kreiranja javnih politika u pokrajini, u oblasti privrede i turizma, predstavljen je u okviru okruglog stola u Skupštini AP Vojvodine. U pripremanju učestvovali su Evropski pokret Novi Sad i Centar za evropske politike iz Beograda. Strateški pristup u pregovaranju, nastao je iz potrebe da se pojačaju administrativni kapaciteti, kao i da se građani i privreda upoznaju sa budućim obavezama, koje će doneti novi zakonodavni okvir u toku prilagođavanja Srbije uslovima Evropske unije, navode u Pokrajinskoj vladi.

“Ovaj dokument je nešto što će ostati ne samo strateška obaveza našeg sekretarijata u ovom mandatu, nego će ostati nekom narednom sekretaru, narednom mandatu, da prema njemu iskoristi maksimume benefita koje pregovarački proces može da donese za resor privrede, turizma, rada i zapošljavanja koji su u našoj nadležnosti”, kaže Ivan Đoković, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Akcenat sastanka bio je na tome da se pravila prilagode praksi.

“Pet pregovaračkih poglavlja smo predali, neka od njih čak pre godinu i po dana i o njima se najviše govori. To je dakle poglavlje broj 9, finansijske usluge, ali i poglavlje koje je jedno od nosećih u smislu sloboda, a to je sloboda kretanja kapitala, poglavlje 4. Ali smo mi predali i poglavlje o slobodi kretanja radnika, kao i poglavlje o transportu i poglavlje o transevropskim mrežama”, navodi Tanja Mišćević, šefica tima za pregovore.

RTV