BEOGRAD – Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović kaže da je godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku za 2019. pokazao da Srbija ima dobar nivo pripremljenosti u oblasti transporta i da je od prethodnog izveštaja zabeležen napredak, posebno u reformi železnice.

“Iako su druge teme u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije pomalo u senci kosovskog pitanja, priznat je napredak koji je učinjen u različitim oblastima transporta, pre svega u železnici, ali i u drumskom, vodnom i vazdušnom saobraćaju. To pokazuje da smo iskoristili period od prethodnog izveštaja za sprovođenje reformi i da smo se kao zemlja dodatno približili najvišim evropskim standardima u ovoj oblasti, na čemu ćemo nastaviti da radimo”, rekla je Mihajlovićeva.

Ona navodi da se u izveštaju ocenjuje da je transportna politika jedna od oblasti u kojima Srbija već sada ima dobar nivo pripremljenosti za članstvo u EU. U saopštenju iz kabineta Mihajlovićeva kaže se da se u izveštaju EK, između ostalog, navodi da je u 2018. Srbija usvojila nove zakone o železnici, o bezbednosti u železničkom saobaćaja i interoperabilnosti železničkog sistema, čime je ostvaren visok nivo usklađenosti sa regulativom EU na uspostavljanju jedinstvenog evropskog železničkog područja.

U drumskom transportu usklađenost se ocenjuje kao zadovolkavajuća, uz konstataciju da su zakoni u oblasti prevoza tereta i prevoza putnika u drumskom saobraćaju usklađeni sa propisima EU, kao i da su u nekoliko oblasti domaći propisi dodatno usklađeni s evropskim.

Tanjug

Foto: vlada.gov.rs