NOVI SAD – Prezentacija Geoportala prostornih podataka AP Vojvodine, platforme sa prostornim podacima regionalnog nivoa koja je jedina tog tipa u zemljama u okruženju, održana je danas u Pokrajinskoj vladi. Ovaj portal je deo geografskog informacionog sistema (GIS) i predstavlja važan elemenat Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, navodi se u saopštenju Pokrajinske vlade.

Prema rečima pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimira Galića, Geoportal prostornih podataka je u skladu sa evropskom INSPIRE inicijativom o povezivanju i razmeni prostornih podataka u jednu održivu celinu. Ovaj projekat je, takođe, u skladu sa evropskom direktivom i sastavni je deo poglavlja 27 koje je, s aspekta forme pristupanja Srbije Evropskoj uniji, za nas veoma značajno, istakao je. Polazeći od toga, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je 2017. realizovao projekat Geoportal.

Tanjug