BEOGRAD – Programski savet Radio-televizije Srbije (RTS) odbacio je zahtev Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) “da ta kuća osnuje redakciju na bosanskom jeziku, piše danas list “Politika”. Taj list piše da je održan sastanak BNV i saveta RTS, a da se potom javni servis konsultovao sa Odborom za standardizaciju srpskoj jezika, Odeljenjem za srpski jezik i književnost Srpske akademije nauka i umetnosti, Maticom srpskom i Katedrom za srpski jezik i južnoslovenske jezike Filološkog fakulteta.

“Oslanjajući se na stavove ovih institucija, Programski savet je na sednici 21. juna, doneo odluku da se zahtev ne prihvati i takav zaključak dostavi upravi, menadžmentu i redakcijama RTS, kao i BNV”, piše “Politika”.

FoNet, Politika