BRISEL – Finska preuzima rotirajuće šestomesečno predsedavanje EU. Ovo će biti treći put da Finska, po utvrđenom rasporedu, kao zemlja članica dolazi na čelo Saveta EU. Savet EU je telo koje okuplja ministre zemlja članica i sastaje se po određenim oblastima, od poljoprivrede do spoljnih i untrašnjih poslova.

Zemlja članica koja je u ulozi predsedavajuće tokom šest meseci vodi sve sastanke Saveta EU izuzev Saveta ministara spoljnih poslova kome predsedava šef diplomatije EU. Istovremeno, zemlja koja predsedava zadužžena je da vodi radne i ekspertske grupe, ali i da u ime Evropskog saveta sarađuje sa Evropskom komisijom i Evropskim parlamentom.

Tanjug