NOVI SAD – Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović prisustvovao je otvaranju izložbe “Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet”, na kojoj su izložene fotografije sa tekstom o životu osoba sa invaliditetom koje su učestvovale u projektu.

“Grad Novi Sad kontinuirano radi na unapređivanju mera socijalne politike usmerenih na pomoć i podršku osobama sa invaliditetom. Grad će nastaviti da podržava sve one koji su na različite načine uklјučeni u aktivnosti za pomoć onima kojima je to najpotrebnije, a cilј nam je da obezbedimo što ravnopravnije uslove za život svih građana. Smatramo da osobe sa invaliditetom možemo da uklјučimo u društvo ukazivanjem na primere životnih priča ličnosti koje su uprkos ozbilјnim poteškoćama pronašle radost i snagu da istraju u svojim idejama i naumima”, rekao je Aleksandar Petrović.

Projekat “Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet” realizuje kompanija “Color Media Communications”, u saradnji sa Ministarstvom za rad zapošlјavanje boračka i socijalna pitanja, Kancelarijom za lјudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, Apatinskom pivarom i ambasadama stranih država u Beogradu.

RTV