BEOGRAD – Međunarodni tim istraživača otkrio je da često korišćenje interneta može da utiče na našu pažnju, procese pamćenja i društvene interakcije. Dr Firt, vodeći naučnik istraživanja, ukazao je na potencijalne negativne efekte česte upotrebe interneta, pogotovo među decom i mladima.

Kao ključni nalaz svoje studije naučnici navode da bi „visok nivo korišćenja interneta zaista mogao da utiče na mnoge funkcije mozga. Na primer, neograničeni tok podsticaja i obaveštenja sa interneta podstiče nas da stalno držimo podeljenu pažnju – što onda zauzvrat može smanjiti naše kapacitete da usredsedimo pažnju na jedan zadatak“.

Pored toga, onlajn svet danas predstavlja jedinstveno veliki i stalno pristupačni izvor činjenica i informacija, do kojih se dolazi samo uz nekoliko klikova.

„S obzirom na to da nam je sada većina informacija iz sveta bukvalno nadohvat ruke, ta mogućnost ima potencijal da menja načine na koje skladištimo i vrednujemo činjenice“, kaže se u studiji.

Široko prihvatanje onlajn tehnologija, zajedno sa društvenim platformama, takođe zabrinjava nastavnike i roditelje. Svetska zdravstvena organizacija je u izveštaju iz 2018. godine preporučila da mala deca (u uzrastu od dve do pet godina) budu izložena kompjuterskom monitoru jedan sat ili manje u toku dana.

 RTS